MDR webinar voor partnerorganisaties SOHN op dinsdag 9 maart 2021 -16:00 tot 17:30 uur

Zoals bekend naderen we de deadline voor implementatie van de nieuwe regels voor medische hulpmiddelen (MDR) op 26 mei aanstaande. In de afgelopen periode heeft SOHN geprobeerd om u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen. Ook hebben wij in september 2019 samen met het NIVO een bijeenkomst georganiseerd en kennis met elkaar gedeeld.

Sinds een aantal maanden is er binnen SOHN een projectgroep actief die zich bezighoudt met het in kaart brengen van nog onbeantwoorde vragen en knelpunten rond de invoering van MDR. Daarbij wordt ook gekeken naar de afbakening en de aansluiting met de industrie. Ook heeft SOHN contact met GS1, een onafhankelijke not-for-profit organisatie die zich bezighoudt met standaardisatie en een deskundige partij is waar het gaat om identificatie, vastleggen en delen van gegevens op het gebied van o.a. MDR.

We hebben GS1 bereid gevonden om samen met SOHN een webinar te organiseren op dinsdag 9 maart 2021 van 16:00 tot 17:30 uur voor leden van de projectgroep MDR van SOHN. In deze projectgroep hebben aandachtsfunctionarissen en projectleiders rond MDR zitting namens een aantal uiteenlopende partnerorganisaties.

Naast deelname door de projectgroepleden zijn er ook een aantal plaatsen beschikbaar voor onze partnerorganisaties die geen deel uitmaken van de projectgroep. Het webinar is bedoeld voor functionarissen die reeds over de nodige basiskennis rond MDR beschikken en binnen uw organisatie zich bezig houden met de implementatie en daarbij nog met een aantal inhoudelijke vraagstukken kampen of die verdieping zoeken om te komen tot implementatie.

Indien u belangstelling heeft, dan kun u zich aanmelden via de website of info@stichtingohn.nl, onder vermelding van naam functionaris, rol m.b.t. MDR in uw organisatie een naam van de partnerorganisatie. Er zijn geen kosten verbonden aan dit evenement.

Na aanmelding ontvangt u een link voor deelname aan het webinar.

  • Datum: 9 maart 2021
  • Locatie: Online event ,
  • Kosten: € - per persoon

Programma

9 maart

16:00
Opening SOHN
16:10
Start webinar met onderwerpen gericht op inhoudelijke vraagstukken om te komen tot implementatie per 26 mei 2021 GS1
17:25
Gelegenheid voor vragen GS1
17:30
Afronding SOHN

Het webinar wordt georganiseerd door GS1 en SOHN.

Event nieuws