Nieuws, acties en activiteiten i.v.m. COVID-19

10 april 2020

De Corona crisis heeft ook veel impact op de sector van lichaamsgebonden orthopedische hulpmiddelen. SOHN onderhoudt korte communicatielijnen met het ministerie van VWS en overige stakeholders in de markt. We volgen de ontwikkelingen nauwlettend en adresseren eventuele acute problematiek direct gezamenlijk en zo adequaat mogelijk. Concreet heeft dit geresulteerd in een aantal brieven die vanuit SOHN zijn gestuurd naar Zorgverzekeraars Nederland om duidelijkheid te krijgen over de details en uitvoering van de aangeboden continuïteitsbijdrage- en vooruitbetaling regeling en helderheid te krijgen over welke regeling van toepassing is voor de bovenbudgettaire bekostiging Wlz. Daarnaast vinden we het belangrijk dat we:

+ Aangeven ook in de categorie cruciale beroepen te vallen (benadrukken dat we vanuit Zvw en Wlz bekostigd worden)
+ Ervoor zorgen dat wij ertoe doen, nu en later (noodzakelijke en electieve zorg)
+ Een rechtstreekse communicatie lijn krijgen

Hoezeer de aangeboden regeling(en) ons geruststelt, is haast geboden om duidelijkheid te krijgen over details van de regeling. Vooral voornamelijk hoe hoog het percentage gaat zijn als grondslag voor de continuïteitsbijdrage.

Als Stichting zullen wij onze achterban – orthopedische (schoen)techniek zorgbedrijven – verder informeren.

Event nieuws