MDR nieuws, acties en activiteiten - implementatie periode verlengd tot en met 26 mei 2021

2 juni 2020

Door de gevolgen van de corona crisis voor veel organisaties van medische hulpmiddelen, heeft de Europese Unie besloten de implementatie periode met een jaar te verlengen tot en met 26 mei 2021. Hierdoor krijgen deze organisaties tijd en ruimte om de impact van wat covid-19 met zich meebrengt te verwerken. Per mei 2021 moeten alle aanbieders van medische hulpmiddelen aan de MDR voldoen. Vóór 2017 was er sprake van een richtlijn, maar inmiddels geldt de MDR als een verordening. Met andere woorden, voldoen aan de MDR is vanaf medio volgend jaar essentieel voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering.

SOHN onderhoudt korte communicatielijnen met het ministerie van VWS en overige stakeholders in de markt. We volgen de ontwikkelingen nauwlettend en adresseren eventuele acute problematiek direct gezamenlijk en zo adequaat mogelijk. In september 2019 hebben we gezamenlijk met het NIVO - de brancheorganisatie van fabrikanten orthopedische hulpmiddelen en onderdelen - een kennissessie georganiseerd.

We hebben een veel gestelde vragen document gemaakt, die we blijven actualiseren.

Mocht u vragen hebben over dit specifieke onderwerp, stuurt u dan een bericht naar info@stichtingohn.nl.

Event nieuws