Nieuwsbrief maart 2022

18 maart 2022

Deze nieuwsbrief staat in het teken van toekomstbestendige en passende zorg. Hoe krijgen én houden we ons beroep aantrekkelijk voor iedereen die zich wil specialiseren in orthopedische (schoen)techniek? Hoe zetten we geprotocolleerde uitkomsten als onderbouwing in voor de doelmatigheid van een innovatie? En komt er een oplossing voor de gesignaleerde knelpunten rondom de financiering van prothesezorg en compressiezorg?


De antwoorden en meer vindt u in bijgaande nieuwsbrief.

Veel leesplezier!
Bert Kap, Cock Vergeer en Esther Mik

Event nieuws