Onze visie voor een gezonde orthopedische zorgsector in Nederland

Visie

De markt van lichaamsgebonden orthopedische hulpmiddelenzorg is in transitie. Er komen ontwikkelingen aan die centraal worden geregisseerd vanuit Europa. In Nederland tekent zich voorzichtige verdeling naar hoog en laag complexe zorg af.

De zorg als bedrijfstak wordt zich steeds bewuster van het belang van bewezen effectiviteit van geleverde zorg: zorg moet zinnig zijn. Daarnaast worden professionals die opgeleid zijn op hbo-niveau schaarser op de arbeidsmarkt. Bovendien nemen digitalisering en nieuwe technologieën een vlucht.

Concreet spelen de volgende trends de komende jaren een belangrijke rol in de branche van complexe lichaamsgebonden orthopedische hulpmiddelenzorg:

  • Voortdurende prijsdruk vanuit zorgverzekeraars.
  • Schaarste van zorgprofessionals.
  • Eisen vanuit nieuwe en bestaande (Europese) wet- en regelgeving.
  • Technologische ontwikkelingen aan aanbodzijde, zoals 3D-printen.
  • Technologische ontwikkelingen aan vraagzijde, bijvoorbeeld genezing van diabetes of immunotherapie.
  • Technologische ontwikkelingen in digitalisering van de maatschappij.
  • Nieuwe toetreders.
  • Consolidatiedruk.

Deze trends vragen om een koepel die actief vormgeeft aan professionalisering, modernisering en verduurzaming van het vakgebied van de complexe lichaamsgebonden orthopedische hulpmiddelenzorg en reputatie van deze branche. Het is de visie van de stichting dat een nieuwe toekomst voor lichaamsgebonden hulpmiddelenzorg vraagt om een daadkrachtige belangenbehartiger.

Waarom dit initiatief?

Er is versnelling nodig in het moderniseren en professionaliseren van de branche van complexe lichaamsgebonden orthopedische hulpmiddelenzorg. Dat is randvoorwaardelijk voor goede zorg voor de patiënt en duurzame bekostiging van deze zorg. Dat kan alleen door een netwerk te vormen van partners die deze visie onderschrijven en bereid zijn om daar heldere afspraken over te maken.

Partner worden

Onderschrijft uw organisatie de visie en doelstellingen van de stichting? Dan kunt u partnerbedrijf worden. U kunt het contactformulier invullen en aangeven dat u partner wilt worden. Wij sturen u de benodigde documenten om in te schrijven toe.